Els accents en català

En català, els accents són marques diacrítiques que s’utilitzen per indicar la síl·laba tònica d’una paraula. La síl·laba tònica és la síl·laba que es pronuncia amb més intensitat i que dóna ritme i melodia a la paraula.

A continuació, t’explicaré les regles generals per a l’ús dels accents en català:

Paraules agudes: les paraules agudes són aquelles que porten l’accent en l’última síl·laba. Exemple: “camí”, “avió”.

Paraules planes: les paraules planes són aquelles que porten l’accent en l’antepenúltima síl·laba si la paraula acaba en vocal, “n” o “s”; i en la penúltima síl·laba si la paraula acaba en una consonant que no sigui “n” o “s”. Exemple: “mà”, “làmpada”.

Paraules esdrúixoles: les paraules esdrúixoles són aquelles que porten l’accent en la síl·laba que està tres síl·labes abans de la síl·laba final. Exemple: “pàgina”, “àrea”.

Paraules sobtades: les paraules sobtades són aquelles que porten l’accent en una síl·laba que no segueix cap de les regles anteriors. Exemple: “sèrie”, “càrrec”.

A més a més, hi ha altres casos en què s’utilitzen accents diacrítics per diferenciar entre paraules que s’escriuen igual però que tenen significats diferents. Aquí en tens alguns exemples:

“ésser” (verbe ser) i “esser” (substantiu).
“pèl” (cabell) i “pel” (preposició).
“dóna” (verbe donar) i “dona” (substantiu femení).